Selv- & Samregulering

KURSUSFORLØB

Ny holdstart 28. september

Vores skam og vores følelse af ikke at være gode nok, vores manglende kærlighed til os selv. Vores oplevelse af at være alene og måske også føle os ensomme, utrygge og forkerte kaster lange skygger i vores liv. Vi kommer på mange forskellige måder til at indrette vores liv efter at undgå at mærke disse tilstande. Vi begraver os i eller overvældes af det,  der gør ondt. Det har været en nødvendighed fordi smerten er ubærlig, men prisen er høj, fordi vi også får lukket af for kraft, livfuldhed, nydelse, glæde og kærlighed og retten til at være os med alt det, vi hver især rummer.

Vores beskyttelsesadfærd og vores måde at rumme og regulere smertefulde tilstande varierer, afhængigt af vores personlighed og vores opvækst. Men fælles er, at udfordringerne typisk udspilles i vores parforhold, i vores relationer generelt, i den måde, vi udlever vores seksualitet på, i vores forskellige måder at regulere diverse tilstande på – herunder også afhængighedsmønstre.

Forløbet vil være en vekselvirkning mellem deltagernes egne processer, gruppeprocesserne og traumeteori, viden om nervesystem, hjerne og biokemi. Der vil være kropslige øvelser, cases og gruppedeltagernes egne erfaringer. Således henvender forløbet sig både til dig, der arbejder professionelt med andre mennesker, men også til dig, der rent personligt ønsker nye færdigheder til regulering af traumetilstande.

Så har du lyst til og mod på at arbejde traumeterapeutisk med disse temaer, er dette gruppeforløb noget for dig!

Forløbet kommer til at strække over et år, bestående af seks mødegange på hver tre dage.

Her vil vi fordybe os i traumatologiens forskellige landskaber.  Vi lærer om, hvordan vores relationer påvirker os. Vi lærer, hvad vi skal gøre – både selv og sammen – for at regulere de tilstande, der er svære for os.

I alt det, vil du stille og roligt mærke, hvordan forståelsen og kærligheden til dig selv også vokser frem. En forståelse som på mange måder er fundamentet i at kunne både give og modtage kærlighed. Med den selvkærlighed vil du også mærke, at det bliver mere og mere vigtigt at  passe på din krop – og dit nervesystem – og mange bliver her virkelig både styrket og motiveret til at gøre op med gamle vaner og afhængighedsmønstre.

Hvad kan kursusforløbet give dig?

At deltage i et kursusforløb/gruppeforløb er en slags udvidelse af det terapeutiske rum, som kan støtte dig i din proces med at blive god til at regulere dit nervesystem og stå stærkt i kontakt med andre mennesker i din hverdag. Både fordi traumerne ofte viser sig i relation til andre og fordi det kan være helende at opleve andres udtryk af, hvordan de er påvirket af livets forskellige temaer.  

På forløbet vil du få en forståelse af, hvordan dit nervesystem hele tiden kommunikerer med dig og i relation med andres nervesystemer. Du vil lære, hvordan du konstruktivt kan bruge den opmærksomhed til at komme i dybere kontakt med dig selv, også sammen med andre. 

Indsigten i dit nervesystem og kendskab til kroppens forskellige signaler, er på mange måder som at få et kompas, der kan hjælpe dig til at træffe sande og sunde beslutninger for dig selv – uanset hvad du står i.

Supplement til individuel terapi

Det er meget kraftfuldt at samarbejde i en gruppe. Forløbet kan åbne for det autonome nervesystem på en anden måde end i individuel terapi. Resonansrummet er større og mere kraftfuldt og det giver os mulighed for at komme i kontakt med andre lag af vores traumer og dermed også hele det fra dybere lag.

Dette arbejde vil derfor være et godt og givende supplement til dit individuelle forløb samt til dig, der arbejder med mennesker.

Bevægelse, samskabelse og sansning

Kroppen og nervesystemet sanser så meget mere end vi kan opfatte med vores sædvanlige bevidsthed. Derfor tager gruppeforløbet udgangspunkt i kroppens sanselige lag, så vi kan komme i kontakt med vores iboende visdom. Metoderne hertil vil være bevægelse, kropsøvelser, øvelser to & to sammen, teori om nervesystemet og tilknytningsmønstre. Vi vil komme til at tegne, bruge musik mm.

De skabende metoder er med til at bringe de ubevidste og autonome lag frem i dig, som vi sammen kan arbejde med. Du vil løbende modtage relevant materiale og øvelser, som vil støtte dine processer.

Forløb & forberedelse

Forløbet strækker sig over ca.et år, bestående at seks gange á tre dages varighed. Det svarer til 66 timers undervisning. Deltagerne vil efter forløbet alle modtage et deltagerbevis.

Der er evt. mulighed for overnatning, kontakt os for at høre nærmere.

Adressen

Trehøjevej 47A, Egholm,
4070 Kirke Hyllinge

Datoer


Næste holdstart, hold 7
28., 29., 30. september, 2023
22., 23.-24. november 11.,12., 13. januar 2024
14., 15,-16. marts 2024
23., 24., 25. maj 2024
8.,9.,10. august 2024

Tidspunkt

kl 9:30-16:30

Praktisk

Der vil blive serveret te, kaffe, frugt og snacks, frokost medbringer du selv. Der er køleskab til opbevaring af mad.

Pris

Samlet pris for hele kurset: 26.000. Beløbet kan betales på en gang eller i ratebetaling efter aftale.

Tilmelding

Tilmelding kræver en samtale med Monica og dernæst betaling af depositum på 4.350 kroner, svarende til det sidste modul.

Skriv eller ring til Monica på Monica@ceintra.dk Mobil: 26241128
Tilmeldingen er bindende.

Kursusbetingelser

Klik her for at læse kursusbetingelserne

Andre siger

"Det at være i en gruppe og opleve andre sætte ord på nogle af de samme ting, jeg har udfordringer med, har været så befriende. Jeg har følt mig støttet, rummet, set, hørt og mærket, og jeg er blevet meget bevidst om, hvordan jeg kan regulere mit eget nervesystem."
Kvinde i 30’erne.