Chok-traumer

På Center for Integrativ Traumebehandling arbejder vi overordnet ud fra to definitioner på traumer: Oplevelsesbaserede og Tilknytningsrelaterede traumer:

Chok- & oplevelsesbaserede traumer

Har du været ude for en eller flere oplevelser, som har været svære for dig at håndtere, navigere i, og leve med? Oplevelser som sidder fast, dukker op som erindringer, og som påvirker dig i din hverdag og dit liv. Måske kommer du til at tænke om oplevelsen, at bare du havde gjort eller sagt noget andet end det du gjorde. 

Under oplevelsesbaserede traumer hører også det man kalder Sekundær Traumatisering, hvilket betyder, at du har været vidne til nogle andres ulykke, overgreb, mm. Det kan også være samtaler du har overhørt eller voldsomme historier, som sætter spor, og når vi pludselig mindes om noget voldsomt fra vores eget liv. mm.

Sådanne oplevelser kan forstyrre og ramme dig med samme styrke som direkte oplevede traumer. Disse sekundære traumatiseringer er ofte oversete, men de kan have stor betydning for det enkelte menneske.

Eksempler på chok- & oplevelsesbaserede traumer

Har du været ude for en eller flere oplevelser, som har været svære for dig at håndtere, navigere i, og leve med?