Supervision med
Rolf & Monica

Her er en enestående mulighed for supervision til dig/de teams, der arbejder med de mennesker, der på mange måder er tabt i livet – og ofte også i systemet. En supervision, der klæder dig og dit team på til arbejdet med udsatte borgere på en måde, som ikke er set før.

Som fagprofessionel inden for det socialpædagogiske område, kriminalforsorgen, bosteder, krisecentre, flygtninge- og integrationsområdet og sociale hjælpeorganisationer og lignende, møder man typisk udfordringer, der kan være svære at håndtere. Omsorgstræthed og udbrændthed er en kendt sag og en stor udfordring inden for disse arbejdsområder. Derfor er det så vigtigt, at vi, der arbejder direkte med andre mennesker, også er klædt på til at stå i det felt og rumme det, der vækkes uden selv at blive væltet.

Denne integrative supervision tager udgangspunkt i neuroaffektiv udviklingspsykologi- og videnskab og kombineres med biologisk chok/traumearbejde, arbejdet med tilknytningstraumer og relationsarbejde samt mange års erfaring fra det direkte arbejde i ”marken”.  Supervisionen er altid ressourceorienteret, eller sagt på en anden måde, fokuseret på at hjælpe både den fagprofessionelle og det sårede menneske med at komme i kontakt med alle de ressourcer, de indeholder.

Og skal det være et realistisk mål, er det altafgørende – hvis noget overhovedet skal lykkes – at vi som fagprofessionelle er i stand til at kunne møde dem følelsesmæssigt der, hvor de i sin tid blev tabt. At de får en fornemmelse af at de er ok, lige dér med os.
De er som udgangspunkt fyldt med skam, og har hele livet igennem haft oplevelser af at være forkerte, af at være en fiasko – og dét går man ned af som menneske. Vi skal derfor kunne møde dem uden, at de endnu engang føler sig mere forkerte og bliver mere skamfulde.
Når det er sagt, skal der samtidig også en vis fasthed og grænsesætning til, hvis det skal være realistisk at bryde det mønster, de sidder så godt fast i og hvis det skal lykkes at holde dem på en kurs, de ikke før har kunnet holde.  

Det siger sig selv, at det kræver virkelig meget af den enkelte fagprofessionelle. Der er ikke noget i det her felt, der er bare lige …  Men sikkert er det, at det er virkelig vigtigt, at vi hele tiden bliver klogere på, hvad der bliver aktiveret i os selv, samtidig med at vi bliver skarpere på, hvilke konkrete værktøjer, der kan bruges til at komme i kontakt med mennesker, der har opgivet kontakten.  

Første skridt er at kunne mestre sin egen måde at være i livet på. Først når man har en solid base i sig selv, kan man for alvor hjælpe andre mennesker og give troværdige løsningsforslag til, hvordan de skal kunne komme videre i livet.

Næste skridt er at få personen over for sig til at føle sig mødt. Dét møde kan man træne sig selv i at blive skarp på – sidegevinsten er, at man også bliver en del klogere på sig selv og sine egne mønstre … Dernæst kommer arbejdet med at opbygge et fundament af tillidsfuld kontakt.  Og det er ikke bare lige … De livsmønstre mennesker indenfor disse områder typisk har oparbejdet, er netop blevet skabt af, at de gennem livet er blevet seriøst tabt i kontakt. De har ikke har fået den nødvendige omsorg, kærlighed og kontakt og tror sandsynligvis heller ikke på, at de kan få den.

Selve supervisionsdagen vil være en kombination af de forskellige cases, deltagerne har og de udfordringer, de oplever. Der vil i den sammenhæng naturligt også opstå behov for at arbejde med, hvad de cases vækker i den enkelte fagprofessionelle samt i gruppen.

"Det er vigtigt, at du som pårørende og I som familie eller par bliver støttet og hjulpet i disse svære processer!"